Având în vedere:

  1. Hotărârea nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
  2. Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2023 a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
  3. Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative, cu  modificările și completările ulterioare,

 

Casa de Asigurări de Sănătate Iași organizează sesiune de contractare pentru toate domeniile de asistență medicală în perioada 02 iunie 2023 - 30 iunie 2023, conform urmatorului calendar:

 

 

          Procedura de depunere a documentelor necesare încheierii contractelor pe domenii de asistenţă medicală și persoanele de contact  <click aici>