Lista medicilor (format .xml) în contract cu CAS Iaşi

Nomenclatorul de medici contractanţi pentru kit-ul SIUI-CLINIC (include şi medicii cu convenţie pentru eliberare reţete)

Lista de medici pentru furnizorii de servicii paraclinice