S.C. VITAFARM S.R.L

Adresa: com. Movileni, sat Movileni

Telefon: 0232 273581

E-mail: vitafarm.iasi@gmail.com

MAP_CODE: 4255848