2023

Recomandările pentru îngrijiri medicale la domiciliu emise anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri (n.r. - HG nr. 521/2023 cu dispoziții aplicabile începând cu data de 1 iulie 2023), îşi păstrează valabilitatea, cu condiția ca serviciile recomandate să fie cuprinse în pachetul de bază.