Recomandările pentru îngrijiri medicale la domiciliu eliberate anterior datei de 1 iulie 2021, aflate în derulare, îşi păstrează valabilitatea, cu condiţia ca serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu să facă obiectul pachetului de bază.