13.05.2024 - Proces Verbal la încheierea etapei de verificare a eligibilității documentelor transmise de către furnizori în cadrul sesiunii de contractare MAI 2024