Compartimentul Relaţii Publice

Asigură comunicarea răspunsului la solicitările adresate în conformitate cu Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, Solicitările care nu se încadrează sub incidența actului normativ menționat nu se iau în considerare).

Responsabil: Pădureanu Gabriela

Telefon: 0250.738.035 (interior 148)

Fax: 0250.737.949
e-mail: relatiipublice[at]casvl.ro
 

Purtător de cuvânt - Pădureanu Gabriela

Program: zilnic, intre orele 09.00 - 14.00

Telefon: 0250.738.035 (interior 148)

Fax: 0250.737.949

Email: secretariat[at]casvl.ro