Statutul C.A.S. Vâlcea

 

Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea se organizează şi funcţionează potrivit Statutului propriu  aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu respectarea prevederilor legii, a normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

 

Descarcă documentul ataşat articolului.

Fișiere atașate

Statutul CASVL.pdf