CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE VÂLCEA este înregistrată ca operator de date cu caracter personal - Notificare la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - Număr Registrul General 0018944.
 
 
Responsabil pentru protecția datelor (DPO) 
 
- Nr. telefon:          0752/319219
- Adresă de email:  dpo@casvl.ro
 
Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal
 
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 
Informare și acces la date cu caracter personal
 
Informare privind monitorizarea video în sediul instituției
Informare privind monitorizarea video la parterul instituției (accesul persoanelor la camerele P1 - P4)
Drepturile persoanei vizate de la care se prelucrează date cu caracter personal
 
Modalități de exercitare a drepturilor persoanei vizate

Fișiere atașate

Autoritate_decizia_128-2018.pdf Autoritate_decizia_133_2018.pdf Constitutia_Romaniei.pdf Conventia CEDO.pdf GHID UE PROTECTIA DATELOR_ro.pdf Legea 190_2018.pdf RO-Regulament 679 pe 2016 prelucrarea datelor cu caracter personal .pdf