Lista telefoanelor CJAS Vâlcea

Tel-Verde : 0800.800.960

Fax: +40 (0)250 - 73.79.49,   +40 (0)350 - 41.24.89

Centrala: +40 (0) 250.738.035

Secretariat: +40 (0) 250.734.221

 

 

Serviciu / Birou / Compartiment

Telefon

Interior

Compartimentul Control

 0374.825.737

115

Compartimentul Resurse Umane, Salarizare Evaluare Personal

 0374.825.710

109

Compartimentul Tehnologia Informaţiei

 0374.825.735

126

Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ, Relatii Publice si Purtator de Cuvant

 0374.825.706

129

Biroul Buget Financiar Contabilitate

 0374.825.731

119

Serviciul Decontare Servicii Medicale - asistenta medicala primara, de urgenta prespitaliceasca

 0374.825.744

143

Serviciul Decontare Servicii Medicale -  asistenta medicala spitaliceasca 

 0374.825.708

120

Serviciul Decontare Servicii Medicale -  paraclinic  0374.825.743 121

Serviciul Decontare Servicii Medicale - ambulatoriu de specialitate, stomatologie, dispozitive medicale şi îngrijiri la domiciliu

 0374.825.712

0374.825.707

111

124

Serviciul Decontare Servicii Medicale -  Farmacii

 0374.825.741

132

Serviciul Evidenta Asigurati, Carduri si Concedii Medicale - asigurati si carduri nationale

 0374.825.733

0374.825.729

147

145

Serviciul Medical  0374.825.725 150

Compartimentul Programe de Sănătate

 0374.825.721

146

Compartimentul Evaluare - Contractare

 0374.825.743

121

Compartimentul Acorduri / Regulamente Europene Formulare Europene

0374.825.734

138

Serviciul Evidenta Asigurati, Carduri si Concedii Medicale - concedii medicale

0374.825.739

137