Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Vâlcea (CAS Vâlcea) este instituţie publică autonomă de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, care administrează şi gestionează în mod autonom Fondul de asigurări sociale de sănătate propriu, cu respectarea normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel judeţean.

 

CAS Vâlcea administrează fondul de asigurări sociale de sănătate (FASS), fond constituit din contribuţia asiguraţilor, contribuţia persoanelor fizice şi juridice care angajează personal salariat, subvenţii de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, alte venituri. CAS Vâlcea reprezintă interesele asiguraţilor săi.

 

Principalele atribuţii ale CAS Vâlcea, conform statutului propriu sunt: