Responsabil Telefon contact Adresa email
Miritoiu Eliana 0250.738035 / int. 147 cardnational[at]casvl.ro
Mircea Alina 0250.738035 / int. 145 cardnational[at]casvl.ro
Melinte Crina 0250.738035 / int. 147 cardnational[at]casvl.ro
Robu Cristinela 0250.738035 / int. 142 cardnational[at]casvl.ro
 

 

Eliberarea cardului duplicat se va face intr-unul dintre cazurile enumerate mai jos, dupa completarea cererii din Anexa 1.

 

1. In caz de pierdere / furt / deteriorare a cardului național de sănătate, pentru eliberarea cardului duplicat, asiguratul se va prezenta la sediul CAS Valcea cu urmatoarele  documente:

 

Plata se face de catre: Asigurat / 13.69 lei;

Suma se va achita la casieria CAS VALCEA sau in contul: RO22TREZ6715005XXX000111, deschis la Trezoreria Valcea.

 

2. In caz de modificari ale datelor personale de identificare, pentru eliberarea cardului duplicat, asiguratul se va prezenta sediul CAS Valcea cu urmatoarele  documente:

 

Plata se face de catre: Asigurat / 13.69 lei;

Suma se va achita la casieria CAS VALCEA sau in contul: RO22TREZ6715005XXX000111, deschis la Trezoreria Valcea.

 

3. In cazul in care, cardul național de sănătate emis prezinta defectiuni tehnice, confirmate de catre casa de asigurari de sanatate, pentru eliberarea cardului duplicat, asiguratul se va prezenta la sediul CAS Valcea cu urmatoarele  documente:

Costurile cardului duplicat vor fi suportate de catre Imprimeria Nationala;

 

4. Alte situatii justificate, rezultate din derularea procesului de distributie a cardului  emis initial, pentru eliberarea cardului duplicat, asiguratul se va prezenta la sediul CAS Valcea cu copia  actului de identitate.

 

Până la eliberarea cardului duplicat, dovada calităţii de asigurat se face cu adeverinţa de înlocuire a cardului naţional, care poate fi eliberată titularului sau, după caz, reprezentantului legal ori împuternicitului acestuia, de casa de asigurări de sănătate la care asiguratul este luat în evidenţă.

Adeverinta de inlocuire a cardului national, are termen de valabilitate 60 zile si inceteaza inainte de acest termen in momentul activarii cardului duplicat.

 

5. Pentru persoanele care, din motive religioase sau de constiinta, refuza primirea cardului national, CAS va elibera  adeverinta de asigurat Anexa 3, valabila 3 luni, conform Anexa 4, la ordinul CNAS nr. 98 / 2015.

Acestea vor prezenta la sediul CAS urmatoarele  documente:

 

 

Fișiere atașate

Cerere adeverinta refuz - Anexa3.doc Cerere eliberare card de sănătate duplicat 2024 - Anexa 1.doc