Cerere privind furnizarea Listei privind serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (conform Ordin MS-CNAS 1416-820/2020)

Fișiere atașate

Model cerere Ordin MS-CNAS nr. 1416-820-2020.pdf Model cerere Ordin MS-CNAS nr. 1416-820-2020.docx