ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR AFLAŢI ÎN RELAȚII CONTRACTUALE CU CAS VÂLCEA

 

Vă reamintim câteva reguli aplicabile pentru semnalarea incidentelor / problemelor tehnice apărute pe parcursul derulării relațiilor contractuale.

 

Semnalarea incidentelor apărute în PIAS

 

Pentru a răspunde cu celeritate la incidentele semnalate de furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS VÂLCEA, se înființează Centre Regionale de Asistenţă Tehnică PIAS formate din personalul de specialitate IT de la nivelul caselor județene grupate pe regiuni.
Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea face parte din regiunea SV alături de județele DOLJ, OLT, ARGEȘ, TELEORMAN, MEHEDINȚI și GORJ.

Semnalarea incidentelor se va face la adresa de e-mail: suport.pias.sv@casan.ro
Subiectul e-mailului trebuie să fie de forma CAS VL - ****** - xxxxxx, unde:

- "******" reprezintă numele furnizorului în contract cu CAS Vâlcea, care raportează incidentul,

-"xxxxxx" este descrierea pe scurt a evenimentului apărut.

 

Exemplu: CAS VL - SC Exemplu 1 SRL - eroare 401 la conectarea in SIUI

Conţinutul e-mailului trebuie să cuprindă informaţii de identificare, cum ar fi:

1. Categorie furnizor (Medicina de Familie, Farmacii, Clinic, Spital, Paraclinic, ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU, DISPOZITIVE MEDICALE, CONCEDII MEDICALE, DIALIZĂ, PNS, RECUPERARE, STOMATOLOGIE)
2. CUI / denumire furnizor

3. Descrierea detaliată a incidentului

4. Print screen eroare, (print screen-ul se realizează apăsând tasta Prt SCR, PrtSC, Print Scrn sau Pr SCR, după care se face "Paste" într-un document Word sau în Paint).

5. Alte informaţii pe care le consideraţi esenţiale în rezolvarea disfunctionalităţii apărute.


ATENŢIE!!! Mesajele sosite fără date de identificare vor fi ignorate sau retrimise expeditorului, în funcţie de conţinut !

 

Pentru serviciul HELPDESK CEAS: incidentele se transmit pe adresa suport.ceas@casan.ro
 

Semnalarea problemelor apărute în derularea relațiilor contractuale cu CAS Vâlcea

 

Pentru a răspunde cu celeritate, problemele semnalate, pe parcursul derulării contractului, de furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS VÂLCEA se transmit, funcție de categoria furnizorului/domeniul de asistență medicală la următoarele adrese de email dedicate:

 Tip furnizor

Adresa e-mail

Medicină de familie

mf@casvl.ro

Clinice

clin@casvl.ro

Dispozitive medicale

dm@casvl.ro

Îngrijiri la domiciliu

dom@casvl.ro

Farmacii

farm@casvl.ro

Paraclinice

para@casvl.ro

Spital

spit@casvl.ro

Stomatologie

stom@casvl.ro

Recuperare

reca@casvl.ro

 

Subiectul e-mailului trebuie să fie de forma TIP_FURNIZOR -  xxxxxx, unde:

-"xxxxxx" este descrierea sintetică a problemei.

 

Exemplu: SC Exemplu 2 SRL – categorie de probleme (conectare, contractare, decontare, factură electronica, validare, alte)

Conţinutul e-mailului trebuie să cuprindă informaţii de identificare, cum ar fi:

1. Categorie furnizor (Medicina de Familie, Farmacie, Clinic, Spital, Paraclinic, ....)
2. Persoana de contact ce poate oferi responsabilului domeniului din cadrul CAS Vâlcea relații suplimentare, după caz.

3. Descrierea detaliată a incidentului

4. Print screen eroare, (print screen-ul se realizează apăsând tasta Prt SCR, PrtSC, Print Scrn sau Pr SCR, după care se face "Paste" într-un document Word sau în Paint).

5. Alte informaţii pe care le consideraţi esenţiale în rezolvarea disfunctionalităţii apărute.

ATENŢIE!!! Mesajele sosite fără date de identificare vor fi ignorate sau retrimise expeditorului, în funcţie de conţinut !