CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE VÂLCEA este înregistrată ca operator de date cu caracter personal - Notificare la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - Număr Registrul General 0018944.
 
 
Responsabil pentru protecția datelor (DPO) 
 
- Nr. telefon:          0752/319219
- Adresă de email:  dpo[at]casvl.ro