Codul etic și regulile de conduită aplicabile salariaților angajați la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) și la casele de asigurări de sănătate (C.A.S.) formulează principii fundamentale și definesc obiective care trebuie respectate de către aceștia, în vederea creșterii încrederii în sistemul de asigurări sociale de sănătate precum și a prestigiului sistemului în rândul beneficiarilor serviciilor publice.

1. Raportări ANFP

2018
- 2019
- 2020

 

2. Raport anual (2020) de evaluare a incidentelor de integritate

    Raport anual (2021) de evaluare a incidentelor de integritate

 

3. Codul etic și de integritate al CNAS si CAS - Ordin 747/02.08.2021

4. Material informativ privind consilierea etică

 

Descarcă documentul integral, ataşat articolului.

Fișiere atașate

Ordin_655_2011_CNAS.pdf Codul Etic si de Integritate revizia 1.pdf Codul Etic si de Integritate revizia 2.pdf Codul Etic si de Integritate revizia 3.pdf