In atenția furnizorilor de dispozitive medicale

Decembrie 03, 2019 00:00

aflați în relație contractuală cu CAS Vâlcea

Vezi mai mult

Chestionare de autoevaluare pentru furnizori

Iulie 23, 2015 00:00

Chestionare de autoevaluare pentru furnizori

Vezi mai mult

Flux factura electonica

Septembrie 15, 2014 08:41

Flux factura electronica in aplicatia SIUI-DSK

Vezi mai mult

Factura electronica

Septembrie 15, 2014 08:37

Factura electronica

Vezi mai mult

Adeverință pentru eliberarea de concedii medicale

Mai 26, 2014 00:00

Adeverință zile concediu medical ultimele 12 luni

Vezi mai mult

Furnizori de îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paleative

Mai 19, 2014 05:53

Documente utile pentru furnizorii care prestează servicii de îngrijiri medicale la domiciliu sau îngrijiri paleative

Vezi mai mult

Machete de raportare PNS

Mai 19, 2014 05:52

Rapoarte tip pentru activitatea de raportare din cadrul Programelor Naționale de Sănătate

Vezi mai mult

Documente justificative pentru comisii de aprobare a medicamentelor (care necesită aprobare)

Mai 19, 2014 05:50

Documente și referate de justificare pentru comisii

Vezi mai mult