Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1.

Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale (Anexa 10 PDF)

Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale (Anexa 10 DOCX)

Centralizator CM (PDF)

 

 

Formulare pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi la art. 32 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1.

Anexa 9 - Cerere tip privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătat (PDF)

Anexa 9 - Cerere tip privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătat (DOCX)

 
2.

 Anexa 2 – Contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

 
3.

 Anexa 3 - Act adiţional la Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate