Anunț contractare iunie 2023

 

Lista domeniilor medicale pentru care se organizează sesiune de contractare

IUNIE 2023

 

 1. Asistenţa medicală primară
 2. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice
 3. Asistenţa medicală de medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu
 4. Asistenţa medicală dentară
 5. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice
 6. Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
 7. Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat
 8. Îngrijiri medicale la domiciliu
 9. Îngrijiri paliative la domiciliu
 10. Asistenţa medicală de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii şi preventorii
 11. Medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
 12. Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu