Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vâlcea este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţională de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) işi desfăşoară activitatea potrivit atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, cu modificările si completarile ulterioare

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Vâlcea se organizează şi funcţionează potrivit statutului propriu aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu respectarea prevederilor legii, a normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Obiectul principal de activitate al Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea a fost şi este în continuare garantarea pentru populaţia asigurată a unui pachet de servicii medicale de calitate, prin încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale, să protejeze asiguraţii faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident, să asigure protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

 

CJAS Vâlcea urmăreste in permanenta  acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale;

 

 

CJAS Vâlcea îsi dedica intreaga activitate in slujba asiguratilor 

Este o instituţie deschisa pentru a colabora pe termen lung cu toti factorii implicati activ in domeniul sanatatii pentru promovarea calitatii la costuri minime.