1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Vâlcea vor completa cererea atasata.


2. Cererea semnată și stampilată se va depune la registratura CAS Vâlcea împreună cu forma fizică a certificatului digital (copie) (Depunerea la registratură a documentului tipărit este obligatorie); 


3. Dupa înregistrarea datelor de către CAS Vâlcea, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare;


4. Dupa primirea confirmării, furnizorii se vor adresa persoanelor responsabile cu încheierea contractelor din cadrul CAS Vâlcea, pentru semnarea şi ridicarea convenţiilor ce conțin seria de licență (cheia de acces) necesară pentru conectarea online.

 

5. Emiterea unei Convenții pentru obținerea unei noi serii de licență se va face tot prin depunerea unei Cererii tip (vezi punctul 1).

 

Relatii suplimentare la telefon nr. 0250.738035, interior 126, 131.

 

Pentru corespondenta electronica privind certificatele digitale se va utiliza adresa de e-mail: certificatedigitale[at]casvl.ro

Fișiere atașate

Cerere_CD_CASVL .pdf Cerere_CD_CASVL .doc