1. Completaţi și semnaţi cererea de eliberare a cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) (vă rugăm să descărcați modelul mai jos).


2. Atasaţi copia BI/CI și documentele doveditoare ale calităţii de asigurat (după caz, adeverinţa de salariat, adeverinţa de asigurat, chitanţe de plată a contribuţiei de sănătate, talon de pensie, adeverinţa de elev / student  etc.) 

 

Pentru copiii minori, se atașează copia certificatului de naștere / CI, iar la cererea facută in numele copilului se atașează copia actului de identitate al părintelui care semnează cererea.


3. Depuneţi cererea + documentele la Sediul CAS Vâlcea, str. General Magheru nr. 27, Rm. Vâlcea (Cererea + documentele aferente eliberării cardului european pot fi transmise și prin e-mail la adresa carduriUE@casvl.ro).

Programul de lucru cu publicul este următorul:
* 08.30 - 17.00  Luni - Joi;
* 08.30 - 14.30  Vineri.

 

4. Cardul va fi distribuit de Poșta Română, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor de mai sus, la adresa indicată în cerere. 


5. În cazul în care a fost obţinut un card CEASS, dovada calităţii de asigurat se face de la data obţinerii cardului precedent și pană in prezent.
           
Studenții / masteranzii care studiază în statele membre UE pot obține card CEASS numai dacă beneficiază de bursă a statului român.
 

NOTĂ 
 
În cazul în care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoană imputernicită de catre acesta vă prezenta următoarele documente:
 
• copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate (pagina 2, 3, 4 și mutația dacă este cazul) a/al persoanei împuternicite și procură notarială .
 
Persoanele salariate pot fi reprezentate de o terță persoană, care prezintă delegație în acest sens semnată și ștampilată de către angajator. 
 
Documentele pot fi transmise și prin poștă / servicii de curierat.
 
Cererea pentru eliberarea cardului european sau a certificatului de înlocuire provizorie a cardului, pot fi transmise și prin e-mail, la adresa: carduriUE@casvl.ro, solicitantul dându-și acordul prealabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Responsabil Telefon contact Adresa email
Colgiu Claudia 0250.738035 / int. 108 carduriUE@casvl.ro
Miritoiu Eliana 0250.738035 / int. 147 carduriUE@casvl.ro
Mircea Alina 0250.738035 / int. 145 carduriUE@casvl.ro

Fișiere atașate

Cerere eliberare card EU.doc Cerere eliberare card EU.pdf Cerere eliberare card EU -UK.doc Cerere eliberare card EU -UK.pdf