a. Exercitarea dreptului de acces la date - descarcă model cerere aici

b. Exercitarea dreptului la rectificarea datelor cu caracter personal - descarcă model cerere aici 

c. Exercitarea dreptului la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - descarcă model cerere aici

d. Exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării - descarcă model cerere aici

e. Exercitarea dreptului la portabilitatea datelor - descarcă model cerere aici

f. Exercitarea dreptului la opoziție - descarcă model cerere aici

g. Exercitarea dreptului de a nu face obiectul deciziei bazat exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri - descarcă model cerere aici