Prin prezenta, vă informăm că, data negocierii contractelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se va anunța la o dată ulterioară comunicărilor de la CNAS, în ce privește avizul legal aplicat asupra numărului de paturi contractabile pentru anul 2018.

 

CAS Vâlcea