Hotărâri ale comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, cu modificarile și completările ulterioare, aprobat prin HG  nr. 140/2018

Fișiere atașate

Hotarare Comisie Mixta Spitale_04.04.2018.pdf Hotararile comisiei pentru asistenta medicala primara_04.04.2018.pdf Hotararile comisiei pentru recuperare_04.04.2018.pdf Hotararile comisiei pentru recuperare_11.04.2018.pdf Hotararile comisiei pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate_04.04.2018 .pdf Hotararile comisiei pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate_13.09.2018.pdf