Noutăți legislative

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative

Fișiere atașate

Ordin 409 - Comisiile de experţi - Lista coordonatorilor naţionali de implementarea programelor .pdf