Noutăți legislative

privind modificarea şi completarea anexei nr.l la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asiguj-ătji de Sănătate nr. 141/2017 pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**}lf (**)1(3 în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor c e care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin HG n 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a metodologiei de transmitere a acestora în Platforma informatică din asigurările de sănătate
 

Fișiere atașate

Ordin nr. 271_04.04.2017.pdf