Lista finala a furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care CAS Cluj a incheiat contracte de furnizare pentru perioada iulie-decembrie 2023

----------------------------------------

Centralizator punctaje analize medicale de laborator

Centralizator punctaje anatomie patologica:

Centralizator punctaje radiologie-imagistica

---------------------------------------

Validare finala (29.06.2023):

- Lista furnizorilor de servicii medicale paraclinice validati/invalidati

---------------------------------------

Rezultate comisia de solutionare a contestatiilor

---------------------------------------

Validare de etapa (19.06.2023):

- Lista furnizorilor de servicii medicale paraclinice validati/invalidati

---------------------------------------

1.Analize medicale de laborator:

-Opis

-Cerere de intentie

Machete de evaluare necesare pentru evaluarea criteriilor ce stau la baza calcularii punctajului in vederea stabilirii valorii de contract:

        - Furnizori privati

        - Spitale publice

----------------------------------------

2. Anatomie patologica:

-Opis

-Cerere de intentie

Macheta de evaluare necesara pentru evaluarea criteriilor ce stau la baza calcularii punctajului in vederea stabilirii valorii de contract

---------------------------------------

3.Radiologie-imagistica:

-Opis

-Cerere de intentie

Macheta de evaluare necesara pentru evaluarea criteriilor ce stau la baza calcularii punctajului in vederea stabilirii valorii de contract

----------------------------------------

Model documente:

-Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate

-Declaratie pe proprie răspundere a reprezentantului legal prin care se angajeaza sa nu incheie contracte cu alti furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea investigatiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurari de sanatate;

-Declaratie personal cu privire la alte locuri de munca