Listele finale ale furnizorilor cu care CAS Cluj a incheiat contract de furnizare de servicii medicale paraclinice pentru perioada august-decembrie 2021:

 

 

VALIDARE FINALA 29.07.2021

CRITERII DE EVALUARE

VALIDARE 20.07.2021

OPIS

- cerere de intentie

- Anexa 45 declaratia de program

- Anexa 49A

- Anexa 49B

Pentru evaluarea criteriilor de selectie in vederea stabilirii punctajului:

- Macheta evaluare ecografii

- Macheta evaluare radiografii dentare

- Tabel aparatura