Cerere pacient

Cerere cu imputernicit

Cerere copil sub 18 ani

Prescriptie medicala

Anexa 1 -oxigen portabil

Anexa 2 -oxigen portabil

Anexa pentru catetere

Anexa pentru concentrator de oxigen

Anexa pentru aparate de ventilatie noninvaziva

Anexa pentru Suport de presiune pozitiva continua CPAP/BPAP

Conditiile acordarii pachetului de baza pentru dispozitive medicale

Criterii de prioritate

Criterii de prioritate 2021