Lista finala a furnizorilor cu care CAS Cluj a incheiat contracte de furnizare pentru perioada iulie-decembrie 2023

-----------------------------------------------

Centralizator punctaje

-----------------------------------------------

Validare finala (29.06.2023):

-Lista furnizorilor validati/invalidati

------------------------------------------------

Validare de etapa (19.06.2023):

-Lista furnizorilor validati/invalidati

-------------------------------------------------

-Opis

-Cerere de intentie

-Declaratia de program (anexa 45)

-Structura de personal (anexa 49)

-Aparatura din dotare

-Declaratie de personal cu privire la alte locuri de munca: (fizioterapeuti, asistenti)

-Machetele de evaluare şi raportul de autoevaluare (necesare în vederea evaluǎrii criteriilor care stau la baza calculării punctajului pentru stabilirea valorii de contract).