Nr.crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere card european Cerere tip pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate
2, Documente necesare eliberare card european Documente necesare pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate
3. Cerere de eliberare a cardului european duplicat

Cerere tip pentru eliberarea cardului european duplicat de asigurari sociale de sanatate

4. Documente necesare eliberarii cardului european duplicat Documente necesare eliberarii cardului european duplicat de asigurari sociale de sanatate