Lista finala a furnizorilor cu care CAS Cluj a incheiat contract de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu pentru perioada august-decembrie 2021

 

VALIDARE FINALA (29.07.2021):

-Lista furnizorilor validati/invalidati

 

CRITERII DE EVALUARE

VALIDARE DE ETAPA (20.07.2021):

-Lista furnizorilor validati/invalidati

 

 

Ingrijiri medicale la domiciu:

OPIS

Anexe contractare (word)

Anexe contractare (excel)

Ingrijiri paliative la domiciliu:

OPIS

Anexe contractare (word)

Anexe contractare (excel)