Lista furnizorilor cu care CAS Cluj a incheiat contract de furnizare de servicii medicale de consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat

 

VALIDARE FINALA 30.07.2021

VALIDARE FINALA 29.07.2021

VALIDARE DE ETAPA 20,07,2021

OPIS

ANEXA 1-CERERE

ANEXELE 2-6a

ANEXA 7

ANEXA 8

ANEXA 9

ANEXA 10

ANEXA 45 NORME