Lista finala a furnizorilor cu care CAS Cluj a incheiat contract de furnizare de servicii de medicina fizica si reabilitare pentru perioada august-decembrie 2021

 

VALIDARE FINALA (29.07.2021)

 -Lista furnizorilor validati/invalidati

CRITERII DE EVALUARE:

-Centralizator punctaje (22.07.2021)

VALIDARE DE ETAPA (20.07.2021):

-Lista furnizorilor validati/invalidati

 

 

OPIS

- Cerere de intentie (anexa1)

- Declaratie (anexa2)

- Programul de lucru al furnizorului (anexa3)

- Lista personalului medico-sanitar (anexa4)

- Anexa 3A(medic),   Anexa3B(asistent)Anexa 3C(kinetoterapeut)

- Lista cu aparatura din dotare (anexa5)

 

Pentru evaluarea criteriilor ce stau la baza calcularii punctajului:

- Machetele de evaluare

- Raportul de autoevaluare