OPIS

ANEXE WORD

ANEXE EXCEL

Lista  furnizorilor de servicii medicale paraclinice – laboratoare de analize medicale-dozarea hemoglobinei glicozilate - care au intrat in relatii contractuale cu CAS CLUJ la data de 31.10.2016