Validare finala 29.07.2019

Validare de etapa 10.07.2019

Furnizori aflati in relatie contractuala cu CAS Cluj la 31.07.2019

OPIS

Anexa 1-cerere

Anexa 2 si 2a

Anexa 4

Anexa 4a

 

Furnizori noi

OPIS

Anexa 1-cerere

Anexa 2 si 2a

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 4a

Anexa 5

Anexa 8

Anexa 8a

Anexa 9

Anexa 10