Hotarare comisia paritara

-------------------------------------------------

Lista finala a furnizorilor de servicii medicale cu care CAS Cluj a incheiat contracte de furnizare pentru perioada iulie-decembrie 2023

-------------------------------------------------

Validare finala (29.06.2023):

-Lista furnizorilor validati-invalidati

--------------------------------------------------

Validare de etapa (19.06.2023):

-Lista furnizorilor validati-invalidati

 

---------------------------------------------------

-Opis

-Cerere de intentie

 

Model documente:

-Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal  anexa A

-Declaratie reprezentant legal  -conform anexa B

-Structura personal medici 49A

-Structura personal asitenti medicali 49B

-Structura pesonal servicii conexe 49C

-Declaratia de program anexa 45

-Declaratie personal cu privire la alte locuri de munca: (medici, asistenti medicali, personal conex)