Centralizator punctaje

--------------------------------------------------------------------------------------------

Validare finala (27.04.2022):

-Lista furnizorilor validati/invalidati

---------------------------------------------------------------------------------------------

Validare de etapa (18.04.2022):

-Lista furnizorilor validati/invalidati

----------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS

- Cerere de intentie (anexa1)

- Programul de lucru al furnizorului (anexa2)

- Lista personalului medico-sanitar (anexa3)

- Anexa 3A(medic),   Anexa3B(asistent),  Anexa 3C(fizioterapeut)

- Lista cu aparatura din dotare (anexa4)

 

Pentru evaluarea criteriilor ce stau la baza calcularii punctajului:

- Machetele de evaluare

- Raportul de autoevaluare