Nr. crt. Denumirea formularului

Explicații

 

1.

Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale care se recuperează din

FNUASS

 
2. Centralizator concedii medicale  
3. Adeverinta salariat  Pentru validarea calitaţii de asigurat a noilor angajaţi  (din luna curentă) si elibererea cardului european
4. Adeverinţă zile concediu medical ultimele 12/24 luni Numai pentru eliberarea concediilor medicale
5.

Modul de completare a declaratiei D112, intrat în vigoare începând cu data de 01.10.2017

În atenţia angajatorilor cu privire la modul de completare a declaraţiei D112 pentru persoanele care îşi suspendă contractul de muncă

6 Anunt  privind recuperarea sumelor aferente concediilor medicale, depuse de catre angajatori prin cereri de restituire - care au fost respinse la plata de catre CAS Cluj Anunt privind recuperarea sumelor aferente concediilor medicale, depuse de catre angajatori prin cereri de restituire - care au fost respinse la plata de către CAS Cluj