Validare finala 29.07.2019:

Furnizori validati in vederea continuarii relatiei contractuale pentru perioada august - decembrie 2019

Centralizator punctaje 15.07.2019

Validat la 10.07.2019:

Furnizori validati de etapa la data de 10.07.2019

 

1. Pentru furnizorii care nu se afla in contract la data de 31.07.2019:

OPIS

- Cerere de intentie (Anexa1)

- Declaratie furnizor (Anexa 2)

- Declaratie furnizor (Anexa 2A)

- Declaratie program (Anexa3)

- Declaratie pe proprie raspundere medici (Anexa 3A)

- Declaratie pe proprie raspundere asistenti medicali (Anexa 3B)

- Declaratie pe proprie raspundere kineto/fiziokinetoterapeuti (Anexa 3C)

- Structura de personal (Anexa 4)

- Programul de activitate cabinete (Anexa 5)

- Programul de activitate baza de tratament (Anexa 6)

- Aparatura din dotare (Anexa 7)

2. Pentru furnizorii care se afla in relatie contractuala la data de 31.07.2019:

OPIS

3. Pentru evaluarea criteriilor care stau la baza calcularii punctajului in vederea stabilirii valorii de contract:

- Machetele de evaluare

- Raportul de evaluare