Lista finala a furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care CAS Cluj a incheiat contracte de furnizare pentru perioada iulie-decembrie 2023

-------------------------------

Centralizator punctaje ecografii

Centralizator punctaje radiografii dentare

-------------------------------

Validare finala (29.06.2023):

- Lista furnizorilor de servicii medicale paraclinice validati/invalidati

--------------------------------

Validare de etapa (19.06.2023):

- Lista furnizorilor de servicii medicale paraclinice validati/invalidati

---------------------------------

-Opis

-Cerere de intentie

 

Machete de evaluare necesare pentru evaluarea criteriilor ce stau la baza calcularii punctajului in vederea stabilirii valorii de contract:

-ecografii

-radiografii dentare

 

Model documente:

-Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate

-Declaratie pe proprie răspundere a reprezentantului legal prin care se angajeaza sa nu incheie contracte cu alti furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea investigatiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurari de sanatate;

-Declaratie personal cu privire la alte locuri de munca