Anunț concurs recrutare funcție publică de execuție vacantă -proba scrisă 17.06.2024 (anunț, bibliografie/tematică, condiții de participare/studii/vechime/condiții de ocupare a unei funcții publice, atribuțiile postului, documente de constituire dosar de concurs)

Anexa nr.1 Formular de înscriere

Anexa nr. 2 Adeverință

Rezultat verificare eligibilitate- concurs proba scrisa 17.06.2024

Barem de corectare a subiectelor

Rezultate proba scrisa - concurs proba scrisa 17.06.2024

Rezultat proba interviu - concurs proba scrisa 17.06.2024

 

Anunț concurs recrutare funcție publică de execuție vacantă - proba scrisă 13.06.2024 (anunț, bibliografie/tematică, condiții de participare/studii/vechime în specialitate/condiții de ocupare a unei funcții publice, atribuțiile postului, documente constituire dosar de concurs)

Anexa nr.1   Formular de înscriere

Anexa nr. 2 Adeverința

Rezultat verificare eligibilitate -concurs proba scrisă 13.06.2024

Barem de corectare a subiectelor

Rezultate proba scrisa- concurs proba scrisa 13.06.2024

Rezultat final -concurs proba scrisă 13.06.2024

 

Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție  personal contractual -magaziner, proba scrisă în 09.05.2024 (anunț, condiții de participare/studii/vechime/bibliografie/tematică, documente constituire dosar de înscriere la concurs)

     Atribuțiile postului magaziner

  Anexa nr.1 Formular de înscriere

  Anexa nr. 2 Adeverință

Rezultat selectie dosare  - concurs proba scrisă 09.05.2024

Informații candidați -concurs proba scrisă 09.05.2024

Rezultat proba scrisă - concurs proba scrisă 09.05.2024

Rezultat proba interviu -concurs proba scrisă 09.05.2024

Rezultate finale -concurs proba scrisă 09.05.2024

 

 

 

Anunț concurs de recrutare funcție publică de execuție vacantă -proba scrisă în 16.05.2024 (anunț, bibliografie, tematică,condiții de participare/studii/vechime în specialitate/condiții de ocupare a unei funcții publice, atribuțiile postului, documente constituire dosar de concurs)        

Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației

 

Rezultat verificare eligibilitate -concurs proba scrisă 16.05.2024

Rezultat probă suplimentară  -concurs proba scrisa 16.05.2024

Rezultat final -concurs proba scrisă 16.05.2024

 

 

 

Anunț concurs de recrutare funcție publică de execuție vacantă -proba scrisă în 16.04.2024 (anunț, bibliografie, tematică, condiții de participare/studii/vechime în specialitate/condiții de ocupare a unei funcții publice, atribuțiile postului, documente constituire dosar de concurs).

     Anexa nr.1  Formular de înscriere

    Anexa nr. 2 Adeverintă

Rezultat verificare eligibilitate - concurs proba scrisă 16.04.2024

Barem de corectare a subiectelor

Rezultat proba scrisă -concurs proba scrisă 16.04.2024

Rezultat contestație la proba scrisă -concurs proba scrisă 16.04.2024

Rezultat final - concurs proba scrisă 16.04.2024

 

 

Anunț anulare concurs de recrutare funcție publică de execuție vacantă  proba scrisă 15.04.2024

Anunț concurs de recrutare functie publică de execuție vacantă -proba scrisă în 15.04.2024 (anunț, bibliografie, tematică, condiții de participare/studii/vechime în specialitate/condiții de ocupare a unei funcții publice, atribuțiile postului, documente constituire dosar de concurs)

 

 

Anunț concurs de recrutare funcție publică de execuție temporar vacantă - proba scrisă în data de 22.03.2024 (anunț, bibliografie/tematică, condiții de participare/studii/vechime în specialitate/condiții de ocupare a unei funcții publice, atribuțiile postului, documente constituire dosar de concurs)

    Rezultat verificare eligibilitate  -concurs proba scrisă 22,03.2024

   Rezultat proba scrisă -concurs proba scrisă 22.03.2024

  Rezultat final -concurs proba scrisă 22.03.2024

 

Anunț concurs de recrutare functie publică de execuție vacantă -proba scrisă în 18.03.2024 (anunț, bibliografie, tematică, condiții de participare/studii/vechime în specialitate/condiții de ocupare a unei funcții publice, atribuțiile postului, documente constituire dosar de concurs)

Anexa nr.1 Formular de înscriere

Anexa nr.2  Adeverință

Rezultat verificare eligibilitate - concurs proba scrisa 18.03.2024

Barem corectare proba scrisa 18.03.2024

Rezultat proba scrisa concurs 18.03.2024

Rezultat proba interviu concurs 18.03.2024

Rezultat final concurs 18.03.2024

 

 

Anunt concurs de recrutare functie publica de executie vacanta- proba scrisa in 19.02.2024 (anunt, bibliografie, tematica, conditii de ocupare a postului,documente pentru inscrierea la concurs)

Rezultat selectie dosare - concurs proba scrisă 19.02.2024

Informații candidați -concurs 19.02.2024

Rezultat proba scrisă -concurs proba scrisă 19.02.2024

Rezultat proba interviu -concurs proba scrisă 19.02.2024

Rezultat final - concurs proba scrisă 19.02.2024
 

 

Anunț concurs de recrutare funcție publică de execuție vacantă -proba scrisă 05.02.2024 ( anunț, bibliografie/tematică, condiții de ocupare a postului, atribuțiile postului).

Anexa nr.1 Formular de înscriere

Anexa nr.2 Adeverintă

 

 

Anunț concursuri Ordonanța de Urgență nr. 115/2023

Anunț concurs de recrutare funcție publică de execuție vacantă -proba scrisă 15.12.2023 (anunț, bibliografie/tematică, condiții de ocupare a postului, atribuțiile postului)

Anexa nr.1 Formular de înscriere

Anexa nr. 2 Adeverință

Rezultat selectie dosare - concurs proba scrisa 15.12.2023

Informatii candidati - concurs proba scrisa 15.12.2023

Rezultat proba scrisa - concurs proba scrisa 15.12.2023

Rezultat proba interviu -concurs proba scrisa 15.12.2023

Rezultate finale - concurs proba scrisa 15.12.2023

 

 

 

Anunt concurs de recrutare functie publica de executie vacanta- proba scrisa 04.12.2023 (anunț, bibliografie/tematică, condiții de ocupare a postului, atribuțiile postului)

Anexa nr.1 Formular de înscriere

Anexa nr.2 Adeverință

Rezultat selectie dosare concurs proba scrisa 04.12.2023

Informatii candidati concurs proba scrisa  04.12.2023

Rezultat proba scrisa -concurs proba scrisa 04.12.2023

Rezultat final -concurs proba scrisa 04.12.2023

 

 

 

Anunț concurs de recrutare funcție publică de execuție vacantă -proba scrisă 23.11.2023 (anunț, bibliografie/tematică, condiții de ocupare a postului, atribuțiile postului)

Anexa nr.1 Formular de înscriere

Anexa nr.2 Adeverință

Rezultat selectie dosare concurs proba scrisa 23.11.2023

Informatii candidati concurs proba scrisa 23.11.2023

Rezultat proba scrisă concurs 23.11.2023

Rezultat proba interviu concurs 23.11.2023

Rezultat final concurs 23.11.2023

 

Anunț concurs de recrutare funcție publică de execuție vacantă -proba scrisă 10.11.2023 (anunț, bibliografie/tematică, condiții de ocupare a postului, atribuțiile postului)

Anexa nr. 1 Formular de înscriere

Anexa nr.2 Adeverință

Rezultat selectie dosare concurs  proba scrisa in 10.11.2023

Rezultate proba scrisa concurs 10.11.2023

Rezultat proba interviu concurs 10.11.2023

Rezultat final concurs 10.11.2023

 

Anunț concurs de recrutare funcție publică de execuție vacantă  - proba scrisă 02.11.2023 (anunț, bibliografie/tematică, condiții de ocupare a postului, atribuțiile postului)

Anexa nr.1 Formular de înscriere

Anexa nr.2 Adeverință

Rezultat selectie dosare concurs  proba scrisa in 02.11.2023

Rezultat proba scrisa- concurs  02.11.2023

Rezultat contestatie la proba scrisa -02.11.2023

Informatii candidati proba interviu concurs-02.11.2023

Rezultat proba interviu la concurs proba scrisa -02.11.2023

Rezultate finale concurs proba scrisa -02.11.2023

 

 

 

Anunț concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă Șef Serviciu -Serviciul Evaluare - Contractare Ambulator de Specialitate, Paraclinice, Recuperare, Îngrijiri, Urgență Prespitalicească, Spitale, Programe Naționale de Sănătate, Id post 388641 ( anunț, bibliografie/tematică, condiții de ocupare a postului, atribuțiile postului) -proba scrisă 19.10.2023

Rezultate selectie dosare concurs proba scrisa 19.10.2023

Rezultat proba scrisă -concurs proba scrisa 19.10.2023

Rezultat proba interviu -concurs proba scrisa 19.10.2023

Rezultate finale-concurs proba scrisa 19.10.2023

 

Anunț concurs de recrutare funcție publică de execuție vacantă -proba scrisă 17.10.2023 (anunț, bibliografie/tematică, condiții de ocupare a postului, atribuțiile postului)

Anexa nr. 1 Formular de înscriere

Anexa nr.2 Adeverință

 

 

 

 

Anunt concurs de recrutare funcții publice de execuție vacante - proba scrisă 29.09.2023 ( anunț, bibliografie/tematică, condiții de ocupare a postului, atribuțiile postului)

Anexa nr.1 Formular de înscriere

Anexa nr.2 Adeverință

Rezultat selecție dosare concurs proba scrisă 29.09.2023

Informații candidați concurs proba scrisă 29.09.2023

Afisare rezultate proba scrisa 29.09.2023

Rezultate proba interviu  -concurs proba scrisă 29.09.2023

Rezultate finale - concurs 29.09.2023

 

 

Anunt concurs de recrutare functii publice de executie vacante -proba scrisa 21.09.2023 (anunț, bibliografie/tematică, condiții de ocupare a postului, atribuțiile postului)

Anexa nr.1 Formular de inscriere

Anexa nr. 2 Adeverinta

Rezultate selectie dosare - concurs proba scrisa 21.09.2023 , pentru ID POST 387797, ID POST 388666

Rezultate selectie dosare -concurs proba scrisa 21.09.2023, pentru ID POST 388630, ID POST 388619

Reafișare rezultate selecție dosare concurs proba scrisă 21.09.2023, pentru ID POST 388630, ID POST 388619

Informații candidați concurs proba scrisă 21.09.2023

Rezultat proba scrisă concurs 21.09.2023 -pentru ID POST 387797

Îndreptare eroare materială pentru ID POST 388630, ID POST 388619

Rezultat probă scrisă concurs 21.09.2023 -pentru ID POST 388630, ID POST 388619

Rezultate finale concurs proba scrisă 21.09.2023 pentru ID POST 387797, ID POST 388666

Rezultat contestatie proba scrisa 21.09.2023 pentru ID POST 388619

Rezultate proba interviu concurs 21.09.2023 pentru ID POST 388630, ID POST 388619

Rezultate finale la  concurs proba scrisă 21.09.2023 pentri ID POST 388630, ID POST 388619

 

 

Anunt etapa de selecție a proiectului - pilot la concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă -consilier clasa I, grad profesional debutant, Id post 388613 în cadrul Compartimentului Tehnologia Informației - 14.09.2023

Rezultatul probei de verificare a eligibilității candidațiilor din etapa de selecție a proiectului pilot

Informații candidați

Barem de corectare

Rezultat proba scrisă -concurs 14.09.2023

Rezultat probă interviu -concurs 14.09.2023

Rezultat final -concurs 14.09.2023

 

 

 

 

Anunț concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă Șef Serviciu -Serviciul Evaluare - Contractare Asistență Primară, Medicină Dentară, Dispozitive și Farmacii, Id post 571256 (anunț, bibliografie/tematică, condiții de ocupare a postului, atribuțiile postului)

Anexa nr.1 Formular de înscriere

Anexa nr. 2 Adeverință

Rezultat selectie dosare  -concurs proba scrisă 23.08.2023

Rezultat proba scrisă -concurs proba scrisă 23.08.2023

Rezultate finale -concurs proba scrisă  23.08.2023

 

 

Anunț concurs recrutare funcție publică de execuție vacantă - proba scrisă 22.08.2023 (aunuț, bibliografie/tematică, condiții de ocupare a postului, atribuțiile postului)

Anexa nr.1 Formular de înscriere

Anexa nr.2 Adeverință

Rezultat selecție dosare -concurs proba scrisă 22.08.2023

Informații candidați -concurs proba scrisă 22.08.2023

Rezultat proba scrisă 22.08.2023

Rezultat proba interviu  -concurs proba scrisă 22.08.2023

Rezultate finale -concurs proba scrisă 22.08.2023

 

 

 

 

Anunț concurs recrutare funcții publice vacante -proba scrisă 03.08.2023 (anunț, bibliografie/tematică, condiții de ocupare a posturilor)

 

Atribuțiile posturilor -proba scrisă 03.08.2023

Anexa nr.1 Formular de înscriere

Anexa nr.2 Adeverință

Rezultate selecție dosare posturi vacante -proba scrisă 03.08.2023

Informații candidați  -proba scrisă 03.08.2023

Rezultate proba scrisă -03.08.2023

Rezultat contestatie proba scrisa -03.08.2023

Rezultat final ID post 388649  -concurs proba scrisa 03.08.2023

Rezultat final ID post 571257 - concurs proba scrisa 03.08.2023

Informatii candidati proba interviu -concurs proba scrisa 03.08.2023

Rezultatul probei interviu  -concurs proba scrisă 03.08.2023

Rezultatul final -concurs proba scrisa 03.08.2023

 

 

Anunt concurs recrutare functie publica de executie temporar vacanta -proba scrisa 13.07.2023 (anunt, bibliografie/tematica, conditii de ocupare a

postului, atributiile postului)

Rezultat selectia dosarelor -post temporar vacant proba scrisa 13.07.2023

Informare candidați

Rezultat proba scrisa -post temporar vacant proba scrisa 13.07.2023

Rezultat proba interviu -post temporar vacant proba scrisa 13.07.2023

Rezultat final -post temporar vacant proba scrisa 13.07.2023

 

 

Anexa nr.1 Formular de inscriere

Anexa nr.2 Adeverinta

 

 

 

 

 

INFORMARE -ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 34/2023

 

Anunt concurs recrutare functii publice vacante -proba scrisa 15.06.2023 (anunt, bibliografie/tematica, conditii de ocupare a posturilor)

Atributiile posturilor -proba scrisa 15.06.2023

Anexa nr. 1 - Formular de inscriere

Anexa nr.2 -Adeverinta

 

 

 

Anunt concurs recrutare functie publica de executie temporar vacanta -proba scrisa 24.05.2023 (anunt, bibliografie/tematica, conditii de ocupare a postului, atributiile postului)

Anexa nr..1 Formular de înscriere

Anexa nr.2 Adeverinta

 

 

Anunt concurs recrutare functie publica de execuție temporar vacantă -proba scrisă 05.05.2023 (anunț, bibliografie/tematică, condiții de ocupare a postului, atribuțiile postului)

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere post temporar vacant -proba scrisa 05.05.2023

Rezultatul final - post temporar vacant -proba scrisa 05.05.2023

Anexa nr.1 Formular de înscriere

Anexa nr.2 Adeverintă

Anunt examen de promovare in grad profesional

Rezultat selectie dosare de inscriere examen promovare in grad profesional

Informare anunt examen promovare in grad profesional

Rezultatul probei scrise - promovare in grad profesional

Informare anunt examen promovare in grad profesional -interviu

Rezultate finale examen promovare in grad profesional

 

Rezultate finale concurs functie publica de executie consilier cls I, gr. prof. superior in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate din data de 06.03.2023

Rezultat proba interviu concurs functie publica de executie consilier clasa I, gr. prof. superior in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate din data de 06.03.2023

Rezultat proba scrisa concurs functie publica executie consilier clasa I, gr. prof superior in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate din data de 06.03.2023

Rezultat Selectie dosare la concurs functie publica de executie in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate din data de 06.03.2023

Rezultat Selectie dosare la concurs functie publica de executie in cadrul Serviciului Evaluare-Contractare,Asistenta Primara, Medicina Dentara, Dispozitive si Farmacii din data de 06.03.2023

 

Rezultate finale la concursul functie publica de executie in cadrul Biroului Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene din data de 20.02.2023

Rezultate finale la concursul functie publica de executie in cadrul Compartimentului "PROGRAME DE SANATATE" din data de 20.02.2023

 

Rezultat proba interviu, concurs functie publica de executie in cadrul Compartimentului "Programe de Sanatate" din data de 20.02.202

Rezultat proba interviu, concurs functie publica de executie in cadrul Birou Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene din 20.02.2023

Rezultat proba scrisa concurs functie publica de executie in cadrul Compartimentului Programe de Sanatate din 20-02-2023

 

Rezultat proba scrisa concurs functie publica de executie in cadrul Biroului Acorduri\Regulamente Europene, Formulare Europene din 20-02-2023

 

Anunț concurs recrutare functii publice de executie vacante, 3 posturi -06.03.2023 (anunț, bibliografie/tematică, condiții de ocupare a posturilor)

Atribuțiile posturilor

Anexa nr.1  Formular de înscriere

Anexa nr.2 Adeverinta

 

Anunț concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere Șef Serviciu grad II - Serviciul Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale -27.02.2023 (anunț/bibliografie/tematică, condiții de ocupare a postului)

Atribuțiile postului Șef Serviciu grad II - Serviciul Evidență Asigurați, Carduri și Concedii Medicale

Anexa nr. 1 Formular de înscriere

Anexa nr. 2 Adeverință

 

 

Anunț concurs de recutare funcții publice de executie vacante, 4 posturi - 20-02-2023 (anunt/bibligrafie/tematica, conditii de ocupare a posturilor):

Rezultate selectie dosare -Compartiment Programe de Sănătate

 

Rezultate selectie dosare - Birou Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene

 

Erată la anunțul cu privire la concursul de recrutare funcții publice de execuție vacante, 4 posturi -20.02.2023

Atribuțiile posturilor

Anexa nr.1 Formular de inscriere

Anexa nr.2 Adeverinta

 

Anunț concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere Șef Serviciu Buget, Financiar, Contabilitate - 09.02.2023 (anunț/bibliografie/tematică, condiții de ocupare a postului)

Atribuțiile postului Șef Serviciu Buget, Financiar, Contabilitate

Anexa nr.1 Formular de înscriere

Anexa nr.2 Adeverință

 

Anunt organizare examen de promovare in grad profesional

Rezultat selectie dosare

Rezultat proba scrisă

Rezultat proba interviu

Rezultat final

 

ANUNT CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA - 08.02.2022 (anunt, bibliografie/tematica, conditii de ocupare a postului, atributiile postului)

Anexa nr.1 Formular de inscriere

Anexa nr.2 Adeverinta

REZULTATE SELECTIE DOSARE - 08.02.2022

Concurs functie publica de executie - 08.02.2022

Rezultate probă scrisă - concurs 08.02.2022

Rezultate probă orală - concurs 08.02.2022

Rezultate finale - concurs 08.02.2022


 

 

ANUNT CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE TEMPORAR VACANTA - 11.01.2022 (anunt, bibliografie/tematica, conditii de ocupare a postului, atributiile postului)

Anexa nr.1  Formular de inscriere

Anexa nr.2  Adeverinta

 

 

ANUNT CONCURS RECRUTARE FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE - 28.12.2021(anunt, bibliografie/tematica, conditii de ocupare a postului, atributiile postului)

Anexa nr.1 Formular de inscriere

Anexa nr.2 Adeverinta

Proces verbal selectie dosare Compartiment Achizitii Publice

Rezultate proba scrisa -concurs 28.12.2021

Rezultate proba interviu -concurs 28.12.2021

Proces verbal selectie dosare Serviciul Evidenta Asigurati Carduri si Concedii Medicale

Rezultate proba scrisa -concurs 28.12.2021

Rezultat final concurs 28.12.2021, Compartiment Achizitii Publice

 

 

 

ANUNT CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA -22.12.2021 (anunt, bibliografie/tematica, conditii de ocupare a postului, atributiile postului)

Rezultate selectie dosare -concurs 22.12.2021

Rezultate proba scrisa -concurs 22.12.2021

Rezultate proba interviu - concurs 22.12.2021

Rezultate finale -concurs 22.12.2021

Informatii candidati -concurs 22.12.2021

 

 

 

 

 

 

ANUNT CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA -15.12.2021 ( anunt, bibliografie/tematica, conditii de ocupare a postului, atributiile postului)

ERATA LA ANUNTUL CONCURSULUI DE RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA -15.12.2021

REZULTATE SELECTIA DOSARELOR - 15.12.2021

REZULTATE PROBA SCRISA - 15.12.2021

REZULTATE PROBA INTERVIU -15.12.2021

REZULTATE FINALE -15.12.2021

INFORMATII CANDIDATI - CONCURS 15.12.2021

Anexa nr.1 Formular de inscriere

Anexa nr.2 Adeverinta

 

 

 

ANUNT CONCURS FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA -22.11.2021 (anunt, bibliografie/tematica, conditii de ocupare a postului, atributiile postului)

Anexa nr.1 Formular de inscriere

Anexa nr.2 Adeverinta

Rezultate selectie dosare - concurs 22.11.2021

Rezultate probă scrisă - concurs 22.11.2021

Rezultate proba interviu

Rezultate finale - concurs 22-24.11.2021


 

 

ANUNT CONCURS FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE TEMPORAR VACANTE -26.10.2021 (anunt, bibliografie/tematica, conditii de ocupare a postului, atributiile postului)

Anexa nr.1. Formular de inscriere

Anexa nr.2 Adeverinta

Rezultate finale -concurs 26.10.2021

Rezultate proba interviu - concurs 26.10.2021

Rezultate proba scrisa - concurs 26.10.2021

Rezultat selectie dosare -concurs 26.10.2021

Informatii concurs 26.10.2021

 

 

ANUNT CONCURS FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE - 09.11.2021 (anunt, bibliografie/tematica, conditii de ocupare a postului, atributiile postului)

Anexa nr.1 Formular de inscriere

Anexa nr.2 Adeverinta

Rezultate selectie doasare -concurs 09.11.2021 (afisat astazi 01.11.2021)

Rezultate proba scrisa -concurs 09.11.2021 (afisat astazi 09.11.2021)

Rezultate proba interviu -concurs 09.11.2021 (afisat astazi 11.11.2021)

Rezultate finale - concurs 09.11.2021 (afisat astazi 15.11.2021)

Informatii in atentia candidatiilor care parcticipa la concursul de recrutare -proba scrisa 09.11.2021

 

 

REZULTAT FINAL - CONCURS ORGANIZAT 10.09.2021

REZULTAT PROBA INTERVIU -CONCURS ORGANIZAT 10.09.2021

 

 

 

REZULTAT PROBA SCRISA 10.09.2021

INFORMATII

BORDEROU CU REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR - PROBA SCRISA 10.09.2021

ANUNT CONCURS FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE -10.09.2021 (anunt, bibliografie/tematica, conditii de ocupare a postului, atributiile postului)

Anexa nr.1. Formular de inscriere concurs

Anexa nr.2. Adeverinta

 

 

 

 

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - MEDIC SEF, AL CAS CLUJ -27.07.2021 (ANUNT, BIBLIOGRAFIE SI CONDITII DE OCUPARE A POSTULUI)

 

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA, AL CAS CLUJ - 20.07.2021 (ANUNT, BIBLIOGRAFIE SI CONDITII DE OCUPARE A POSTULUI)

ANUNT PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE -FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE

REZULTAT DOSARE DEPUSE -TRANSFER LA CERERE

ANUNT CONCURS DIRECTOR GENERAL/BIBLIOGRAFIE CONCURS 06.05.2021

 

ANUNT ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul din 31.03.2021

Rezultatul probei scrise la examenul din 31.03.2021

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare in grad 01.04.2021

Rezultat final la examenul de promovare in grad din 31-03-2021

 

  ANUNT ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE IN CLASA

ERATA LA ANUNTUL EXAMENULUI DE PROMOVARE IN CLASA

REZULTATUL SELECTIE DOSARELOR DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN CLASA

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN CLASA

REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN CLASA

REZULTAT FINAL EXAMEN PROMOVARE IN CLASA

 

            Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul organizat pentru promovarea in grad profesional

         Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional 17.02.2020

        Rezultatul probei interviu la examenul de promovare in grad profesional 17.02.2020

       Rezultatul final al examenului de promovare in grad profesional 17.02.2020

              Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul organizat pentru promovarea in grad profesional

             Rezultatul probei scrise la examenul organizat in data de 30.12.2019  pentru promovarea in grad profesional

         Rezultatul probei interviu la examenul organizat in data de 30.12.2019 pentru promovare in grad profesional

     Rezultatul final al examenului organizat in data de 30.12.2019 pentru promovare in grad profesional

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concurs organizat in data de 04.12.2018

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 04.12.2018

Rezultatul probei interviu la concursul organizat in data de 04.12.2018

Rezultatul final al rezultatelor la concursul organizat in data de 04.12.2018

  1. Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere
  2. Rezultatul probei scrise
  3. Rezultatul probei interviu
  4. Rezultatul  final

ANUNT PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER, LA CERERE, A DOUA FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE

 

        

 

Fișiere atașate