Precizari CNAS privind contractele cost-volum nr.P/2758/13.03.2017 , nr.P/2759/17.03.2017 si nr.P/11050/30.12.2017

Mai 12, 2017 00:00

beneficiile aduse pacintilor pe aria terapeutica oncologie , sustinute in mod gratuit de catre detinatorii de autorizatie de punere pe piata conform prevederilor contractelor cost-volum mai sus mentionate

Vezi mai mult

ORDIN nr. 310 din 27 aprilie 2017- pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specific

Mai 03, 2017 10:08

pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)^1, (**)^1? si (**)^1ß .....

Vezi mai mult

Precizari CNAS privind Ordinului CNAS nr. 310/2017 de modificare si completare a Ordinului CNAS nr. 141/2017 (ordinul de formulare specifice)

Mai 03, 2017 00:00

au fost introduse 11 noi Formulare specifice si au fost create schemele terapeutice aferente urmatoarelor formulare: J05AX65-G7.1, J05AX65-G7.2, J05AX66.1, J05AX66.2, L01XC17, L01XE23-25, L01XE15, L01XE02.

Vezi mai mult

Informarea corpului medical referitoare la riscul aparitiei hemoragiilor si rabdomiolizei asociate tratamentului cu medicamentul Cotellic (cobimetinib)

Mai 02, 2017 11:13

Informarea corpului medical referitoare la riscul aparitiei hemoragiilor si rabdomiolizei asociate tratamentului cu medicamentul Cotellic (cobimetinib), inclusiv noi recomandari de modificare a dozei

Vezi mai mult

Lista produselor biologice (DCI-uri) conform adresei CNAS nr. MB4223 din 27.04.2017

Mai 02, 2017 00:00

In atentia medicilor prescriptori si a furnizorilor de medicamente

Vezi mai mult

Ordin nr. 271 din 4 aprilie 2017 impreuna cu anexe

Aprilie 13, 2017 06:23

Ordin nr. 271 din 4 aprilie 2017 impreuna cu anexe

Vezi mai mult

Ordinul CNAS nr. 271 din 4 aprilie 2017 privind modificarea si completare formulare specifice

Aprilie 11, 2017 08:14

Ordinul CNAS nr. 271 din 4 aprilie 2017 privind modificarea si completare formulare specifice

Vezi mai mult

Informarea corpului medical referitor la medicamentul CLEXANE

Aprilie 11, 2017 07:25

Informarea corpului medical referitor la medicamentul CLEXANE

Vezi mai mult