Documente necesare pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii şi concedii medicale:

- cerere (2 exemplare) şi centralizator (1 exemplar) ;

- copie Declaraţie 112 - prima parte, secţiunea C2 sau anexa 1.1, persoanele aflate în CM (sect.D sau anexa 1.2);

- exemplarul 2 (roz) al certificatelor de concedii medicale;

- dosar (hârtie) cu şină;

Nr. crt. Denumirea formularului Explicații
1. Cerere pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii de concedii medicale  
2. Centralizator privind certificatele de concediu medical  
3. Adeverință salariat  
4. Adeverință numar zile concedii medicale