Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara  este o instituţie publică, cu personalitate juridică şi buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Casa de Asigurări de Sănătate  Hunedoara este  organizata şi funcţionează potrivit statutului propriu aprobat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu respectarea prevederilor legii, a normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara  are ca scop funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivelul judeţului Hunedoara, reprezentănd asiguratii in relatia cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.