La nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara funcţioneaza comisii pentru DCI-urile aferente fiecărei grupe de boală cronică prevăzută potrivit Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care este necesara aprobarea comisiilor de specialitate.

 

DOCUMENTELE NECESARE INTOCMIRII DOSARELOR PENTRU COMISIILE TERITOARIALE 

 

a) Referatul de justificare intocmit de catre medicul specialist

b) Documentatie medicala care sa sustina diagnosticul si solicitarea de tratament  : investigatii paraclinice , bilete de externare din spital etc.

c) copie act de identitate

d) documente care atesta calitatea de asigurat ( cupon pensie, adevarinta salariat, adevarinta de asigurat )

 

Fișiere atașate

Model referat de justificare.pdf Lista comisiilor judetene pentru aprobare de medicamente.pdf Regulamente comisii teritoriale de aprobare medicamente.pdf