Relaţii cu Asiguraţii, Presă şi Purtător de Cuvânt

Asigură comunicarea răspunsului la solicitările adresate C.J.A.S. în conformitate cu Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, O.G.nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
 
Ne puteţi contacta:

1. Prin poştă:
Sediul instituţiei se află în Deva, str.1 Decembrie, nr.16, Cod Poștal: 330018;
 
2. Comunicarea cu reprezentanţii mass-media:

Purtator de cuvant : David Adrian - tel. 0254 219280 + tasta 9
Prin poşta electronică (e-mail): relpubl@cjashd.ro
 
3. Program de lucru cu publicul:

Luni - Joi:  08:10– 14:00
Vineri : 08:10 – 12:00

 

 4. Telefon:
 0254 219280, 0254 218921, 0254 219283, 0254 221020 - robot telefonic:
- Tasta 1 - Relatii cu publicul

 

Fax: 0254 218911
Tel-verde: 0.800.800.967 – gratuit