Structura organizatorică a Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara:

Directie/Serviciu/Compartiment Director/Sef serviciu/Responsabil compartiment Telefon Email
DIRECTOR GENERAL
Director General ec.DAVID Adrian Nicolae 0254-219280 + tasta 9 dirgenhd@cjashd.ro
Secretariat PLESA Alina 0254-219280 + tasta 9 secretariat@cjashd.ro
Serviciul Control ec.BRÎNDA Maria 0254-219280 + tasta 5-5-1 control@cjashd.ro
Compartiment Resurse Umane, Salarizare, evaluare personal 

ec.SEBEŞAN Simona

0254-219280 + tasta 9 rupeshd@cjashd.ro
Compartiment Tehnologia Informatiei inf.MICLEA Alin 0254-219280 + tasta 8 informatica@cjashd.ro
Compartiment Juridic, Contencios Administrativ

jur.ZEILER Emma

0254-219280 + tasta 6 juridic@cjashd.ro
Compartiment Relatii publice si Purtator de cuvant

Parva Carmen Nicoleta

0254-219280 + tasta 1 relpubl@cjashd.ro
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Director Economic dr.ec.CUMPĂNAŞU Ecaterina
 
0254-219280 + tasta 9 direc@cjashd.ro
Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate, Achizitii Publice ec.STOICESCU Emilia 0254-219280 + tasta 7 contabilitatehd@cjashd.ro
Serviciul Evidenta Asigurati, Carduri si Concedii medicale ec.BINDEA Ovidiu 0254-219280 + tasta 2-1 asigurati@cjashd.ro
DIRECŢIA RELAŢII CONTRACTUALE
Director Relatii Contractuale jur.BRĂTILĂ Adrian-Florin 0254-219280 + tasta 9 dirrelfurniz@cjashd.ro
Compartiment Evaluare - Contractare ec. Barb Corina 0254-219280 + tasta 5-2-2 contracte@cjashd.ro
Serviciul Decontare servicii medicale ec.BASARAB Carmen 0254-219280 + tasta 5-3-4 primara@cjashd.ro
Compartiment Acorduri/Regulamente Europene, Formulare Europene ec.MARINOIU Simona 0254-219280 + tasta 4 formulareUE@cjashd.ro
Compartiment Analiza Cereri si Eliberare Decizii ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale

TOTOIAN Doina

PLESA Alina 

0254-219280 + tasta 4 secretariat@cjashd.ro
MEDIC ŞEF
Medic Sef dr.CRIŞAN Doinel-Ioan 0254-219280 + tasta 9 medicsef@cjashd.ro
Serviciul Medical dr.MITEA Nicolae 0254-219280 + tasta 2-3-2 medicsef@cjashd.ro
Compartiment Programe de Sanatate dr.CRUCIN Camelia 0254-219280 + tasta 5-4 pns@cjashd.ro
Compartiment Comisii Terapeutice/Clawback ec.Costea Cornelia 0254-219280 + tasta 5-3-2 acredithd@cjashd.ro