Viziunea Preşedintelui - Director General este să realizeze un sistem de asigurări sociale de sănătate modern şi eficient, pus permanent în slujba interesului public şi a asiguratului şi implicit îmbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor judeţului Hunedoara

 Misiunea Preşedintelui -Director General este aceea de a utiliza cât mai eficient toate resurselor financiare a Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara în folosul asiguraţilor. In vederea îndeplinirii misiunii sale, preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara , va elabora şi va aplica politici adaptate la nevoile asiguraţilor , dând dovadă de profesionalism, eficienţă şi transparenţă.
 

Valori pe care ne bazăm  :

Profesionalism , Responsabilitate ,  Experienta , Onestitate, Incredere  ,Transparenta

 

Obiectivele generale ale Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara

 

Obiectivele specifice ale   Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara