Colectarea contributiei

Colectarea contribuţiilor persoanelor juridice şi fizice care au calitatea de angajator, precum şi a contribuţiilor datorate de persoanele fizice obligate să se asigure se face de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ANAF şi organele fiscale subordonate acesteia, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


Depunerea declaratiilor

Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum şi persoanele asimilate angajatorilor sunt obligate să depună declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, la termenele prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Obligatia virarii contributiei
Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum şi persoanelor fizice, după caz.
Angajatorii au obligaţia să calculeze, să reţină şi să vireze lunar în contul deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în a căror rază sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe, contribuţia datorată pentru asigurarea sănătăţii personalului din unitatea respectivă.
Plata contribuţiei se realizează aplicând o cotă de 10% la salariul brut, aşa cum este  definit în Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.
Asiguraţii au dreptul la pachetul de bază de servicii medicale de la data începerii plăţii contribuţiei la fond.